Centrumråd

Föreståndare
Professor Kent Nilsson, Region Västmanland

Bitr föreståndare
Professor Karl Michaëlsson, Uppsala universitet

Centrumrådets representanter
Uppsala universitet:
Professor Frank Arnold Flachskampf, professor Elisabeth Ståhle

Region Västmanland:
Vakant, professor Kennet Smedh, docent Elisabet Granstam

Närvarorätt
Uppsala universitet:
Kanslichef, Medicin och Farmaci

Region Västmanland:
Regionråd med ansvar för forskning
Regiondirektör
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Cheferna för Närsjukvården och Västmanlands sjukhus
Bitr chef vid CKF
Studierektor för läkarstudenter
Representant för doktorander