Centrumråd

Föreståndare
Professor Kent Nilsson, Region Västmanland

Bitr föreståndare
Professor Karl Michaëlsson, Uppsala universitet

Centrumrådets representanter
Uppsala universitet:
Professor Lisa Ekselius, professor Jonas Oldgren

Region Västmanland:
Docent Mattias Damberg, docent Elisabet Granstam, docent Haile Mahteme

Närvarorätt
Uppsala universitet:
Kanslichef, Medicin och Farmaci

Region Västmanland:
Regionråd med ansvar för forskning
Regiondirektör
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Bitr chef vid CKF
Doktorandrepresentant