Centrumråd

Föreståndare
Professor Kent Nilsson, Region Västmanland

Bitr föreståndare
Professor Karl Michaëlsson, inst för kirurgiska vetenskaper, ortopedi/UCR, Uppsala universitet

Centrumrådets representanter
Uppsala universitet:
Ordförande: Seniorprofessor Lisa Ekselius, neurovetenskap
Professor Britt Skogseid, endokrin tumörbiologi

Region Västmanland:
Docent Mattias Damberg, geriatriska mottagningen
Docent Elisabet Granstam, ögonkliniken
Docent Haile Mahteme, kirurgkliniken

Närvarorätt
Uppsala universitet:
Kanslichef, Medicin och Farmaci

Region Västmanland:
Bitr chef vid CKF: Docent Abbas Chabok
Regionråd med ansvar för forskning: Agne Furingsten
Doktorandrepresentant: Petra Vikman Lostelius
Hälso- och sjukvårdsdirektör: Lars Almroth
Regiondirektör: Anders Åhlund
Verksamhetschef CIFU Forskning: professor Cecilia Åslund

Senast uppdaterad: 2022-10-06