Om CKF Västerås

CKF bildades 1999 genom ett avtal mellan Uppsala Universitet och dåvarande Landstinget Västmanland. Samarbetet gäller forskning, forskarutbildning och grundutbildning av läkare. Genom avtalet förstärks forskningen i Västmanland och den kliniska basen för Uppsala Universitet breddas, vilket förbättrar förutsättningarna för både forskning och grundutbildning. Verksamheten följs upp vart tredje år.

CKF tillhör Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling, vars verksamhet leds av Hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Västmanland. CKF:s dagliga verksamhet leds av dess föreståndare och stöds av Centrumrådet, där representanter för Uppsala Universitet och Region Västmanland sitter. Centrumrådet träffas två gånger om året.