Julbrev från forskningsdirektören

Bästa CIFU-medarbetare!

År 2020 skulle ha blivit startskottet på den nya organisationen för region Västmanland, det blev det också. Men resten blev inte riktigt som vi tänkt oss.

Året som gått har varit ett mycket annorlunda år, inte bara för de som arbetar kliniskt utan för oss alla. Hela CIFU har fått visa prov på flexibilitet och engagemang, dels i att arbeta sig in i den nya organisationen, med allt vad det innebär av samarbete och samverkan, dels att parera de drastiska förändringar som uppstått i samband med pandemin. Framförallt vill jag påpeka att vi har gjort stora framsteg. Hela utbildningsorganisationen går mot en mer enhetligt sammansatt verksamhet, biblioteket tar mer aktivt del i utbildning. Innovations- och forskningsarbetet samt forskningsdelen av CIFU har ökat sin omsättning med drygt 50% och kommer om ett år ligga på en fördubblad verksamhet i jämförelse med 2017.

Speciellt forskningsdelen av CIFU kommer att vara en mycket mer integrerad del av regionens arbete än tidigare. Förändringen kommer förhoppningsvis märkas än mer tydligt utanför oss, dvs ute på klinikerna, ute i verksamheten. Här ligger andra delar av CIFU före, något vi alla kan dra nytta av. Till hjälp för vårt utvecklingsarbete har regionen antagit en ny forsknings- och innovationsstrategi och vi har fått ytterligare förstärkningar i budgeten med en forsknings och innovationssatsning som även kommer att riktas mot primärvård och folktandvård efter psykiatrisatsningsmodell. Här tror jag att den nya forskningskarriärsvägen inom regionen kommer att förstärkas av en pedagogisk karriärsmodell, och en tydligare samverkan med universiteten med adjungeringar av adjunkter, lektorer och professorer som har sin grundanställning inom regionen men tar aktiv del i utbildningen av framtidens medarbetare. Vill här passa på att gratulera MDH, som från år 2022 blir universitet.

Reformeringen av CIFU kanske inte passar alla, men det är så här det kommer att bli, mer integration, synligare uppdrag, nytänk och samarbete över gränserna. Ibland kan man höra det var bättre förr, eller i framtiden, när det här är klart, då blir det nog bra. Vi ska naturligtvis komma ihåg åren som gått, och ha en vision om hur vi vill ha det i framtiden. Men är det något vi har lärt oss av 2020 så är det att det ”är som det är” och vi får förhålla oss till det oförutsedda. Vi måste komma ihåg att det är genom det arbete vi gör här och nu, som vi skapar morgondagens förutsättningar.

Jag vill tacka er alla för ert fantastiska arbete under CIFU:s första år!    

God Jul och Gott Nytt År!
Kent