Forskningsdirektören har ordet

28 mars 2022


Mina Vänner,

Det senaste året har jag ofta återkommit till hur föränderlig vår värld är och att vi behöver vara idérika och agila för att anpassa oss till den omvärld vi lever i. Direkt efter den senaste vågen av pandemin anande många av oss att nya mörka moln drog in över Europa. De aningarna har visat sig besannas med följdverkningar för hela världen.

Jag har i olika sammanhang påpekat att det är viktigt att vi vågar fortsätta vara kreativa, trots en värld där dagliga rapporter om elände fyller oss med missmod. Om vi följer nyhetsflödet alltför frekvent är det svårt att hålla modet uppe. Till slut behöver vi kanske överväga nyhetsransonering för sinnesfridens skull

Jag vill understryka att vi sakta men säkert uträttar väldigt mycket i vår lilla del av världen. Vi har kommit långt när det gäller den rättssäkra forskningsprocessen. Stora delar av den kommer att sjösättas den första maj. Det ska vara en process som gör att vi som engagerar oss i forskning är trygga med att våra projekt följer de nya lagar och regler som gäller. De kunskaperna har vi alla inte hunnit ta till oss, då det har funnits så mycket annat att brottas med de senaste åren. Mer om processkartan och dess innehåll inklusive riktlinjer och dokument kommer att presenteras kontinuerligt framöver.

Ett annat mycket positivt initiativ som visar att forskning är på agendan är att hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutat att inrätta ett forskningsråd med syfte att bland annat stödja implementering av regionens forsknings- och innovationsstrategi, implementera en rättssäker forskningsprocess, verka för att forskning ska vara en naturlig del av den kliniska vardagen och att bereda strategiska forskningsfrågor. Aldrig tidigare har den kliniska forskningen haft en så framskjuten plats i styrdokument, i olika råd och styrgrupper samt i vardaglig klinisk praxis, trots pandemi, ekonomi i balans, omorganisation och en upparbetad vårdskuld. Det gör mig som föreståndare både ödmjuk och tacksam.

Jag vill även passa på att uppmärksamma vårt arbete med utvecklingen och nyrekryteringen av medarbetare som ska stödja forskningen. Vi har fått bättre grepp om biobanksarbetet, personuppgiftsombudsavtal och konsekvensbedömningar av personuppgiftsinsamling i samband med forskning. Vi kommer att se över de legala aspekterna av forskningshuvudmannaskapet för den forskning vi bedriver inom ramen för CKF, eftersom det inte är alldeles självklart i och med det dubbla huvudmannaskapet.

Sammanfattningsvis kommer mycket av det arbete vi gör dagligen att vila på en säkrare grund när allt detta är på plats. Alla ni som bidrar ska vara stolta över ert gedigna arbete. Jag vill fortsätta i den positiva andan som nu råder och samtidigt välkomna alla tillbaka till arbetsplatsen i en takt som jag hoppas ska bli bra för alla. Man brukar säga att man utvecklar en vana efter 3-4 månader, och nu har vi arbetat mestadels på distans i två år. Jag är dock övertygad att vi kommer hitta bra former för vårt nya arbetssätt som blir bra för alla.

Ta vara på våren!

Vänligen Kent

Senast uppdaterad: 2022-03-25