Gratis open access publicering i Elsevier

2022-10-25

Elsevier har ingått ett avtal som innebär att forskare från Sverige får publicera open access utan kostnad i en stor selektion av Elseviers medicinska tidskrifter. 

Du kan läsa mer om vad avtalet innebär, och vilka tidskrifter som inkluderas HÄR.