Temadag om Faktaresistens 15 oktober

2021-10-04

Välkommen att delta i Camtö:s temadag den 15 oktober

Faktaresistens är ett begrepp som har kommit att bli högaktuellt med den pågående pandemin. Den 15 oktober arrangeras en temadag kring ämnet.

”Vi har bjudit in talare med olika professioner och kunskapsområden.

Det här är något som berör personal inom sjukvården i allra högsta grad”, säger Louise Olsson, överläkare och enhetschef på Camtö.

Läs mer och anmäl dig här.