Samhällskontraktet - en samverkansarena för forskning och utveckling

2020-09-10

Samhällskontraktet är en samverkansarena där Västerås stad, Eskilstuna kommun, Region Västmanland och Region Sörmland ihop med Mälardalens högskola satsar på forskning och utveckling för att lösa gemensamma utmaningar.

De prioriterade områdena för Samhällskontraktet är:

  • Trygghet
  • Nära vård inklusive hälso- och välfärdsteknik
  • Skolresultat (fokus på genomförandet av gymnasiet)
  • Barn och ungas hälsa

Klicka här för att läsa mer om Samhällskontraktet, om pågående projekt och aktiviteter, och hur man söker bidrag för projekt, så kallade Samverkanscheckar.