Katina Pettersson disputerar 1 november 2019

2019-10-29

Den 1 november kl.09.00 försvarar doktorand och leg. sjukgymnast Katina Pettersson sin avhandling, Scoliosis in cerebral palsy. Disputationen äger rum på Västmanlands sjukhus Västerås, i Samlingssalen vid Psykiatricentrum.