EPIQ 2.0 lanseras!

2019-10-14

Sedan flera år tillbaka används verktyget EPIQ - Electronic Psychiatric Intake Questionnaire - för bedömning vid nybesök på ett flertal barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar. Den 14 oktober lanseras version 2 av verktyget.

Syftet med det digitala instrumentet EPIQ är att underlätta både forskning och klinisk vardag. En undersökning med EPIQ vid nybesök ger en baslinjemätning som sedan kan jämföras mot en uppföljning med EPIQ med utvalda skalor. EPIQ kan användas både på plats på en mottagning eller skickas hem via epost med krypterad och säker länk.

Programmet kan generera automatiserade uppföljningar på olika verksamhetsnivåer.