Erland Östberg har disputerat

2019-05-31

Den 31 maj disputerade Erland Östberg med sin avhandling Pulmonary Atelectasis in General Anaesthesia.

Erland Östberg är överläkare vid Operationskliniken på Västmanlands sjukhus Västerås, Region Västmanland.

Erland Östbergs avhandling