Mårten Tyrberg disputerar

2019-04-11

Den 10 maj disputerar Mårten Tyrberg med sin avhandling Bringing psychological treatment to the psychiatric ward.

Mårten Tyrberg är leg. psykolog inom vuxenpsykiatrin på Västmanlands sjukhus Västerås, Region Västmanland.

Mårten Tyrbergs avhandling