Rebecka Husdal disputerar

2019-02-18

Den 22 februari disputerar Rebecka Husdal med sin avhandling Key Features for Successful Swedish Primary Diabetes Care - Reality of Ficktion?

Rebecka är folkhälsovetare vid Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus Västerås.