Doktorandförordnanden

2018-05-07

Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt.

Doktorandförordnandet

Konstruktionen är ett tvåårigt förordnande vid CKF med en option på ytterligare två tvåårsperioder. En förutsättning för förordnandet är att den sökande har en grundanställning i Region Västmanland. Enligt Högskoleförordningen, 5 kap, 3 a § ”En anställning som doktorand skall avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 % av heltid.” Förordning (2002:139). En doktorand skall därmed beredas minst 50 % av heltid för sitt doktorandarbete.

Förordnandet finansieras till 25 % av CKF och det förväntas en motfinansiering på 25 % av den sökandes huvudhandledare alternativt den forskargrupp man tillhör. Denna motfinansiering kan därmed se mycket olika ut beroende på forskargruppens tillgång till externa och interna forskningsmedel.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med eget doktorandprojekt under handledning, skriva vetenskapliga rapporter, delta i doktorandseminarier och kurser, samt ordinarie institutionsarbete, i vilket det bl. a. ingår att handleda deltagare i CKF:s kurser.

Om arbetsplatsen

Centrum för klinisk forskning (CKF) är en organisation vars verksamhet inom hälso- och sjukvården innebär möjligheter till egen forskning. CKF erbjuder också handledningshjälp och kursverksamhet. Verksamheten syftar till att ytterligare höja vårdpersonalens kunskaper för att stärka en säker och kostnadseffektiv vård.

Verksamheten bygger på ett avtal mellan Uppsala universitet och Region Västmanland om samarbete vad gäller forskning, forskarutbildning och grundutbildning av läkare. Avtalet avser att utöka och stärka forskningsverksamheten inom Region Västmanland. Doktorander kan registreras vid CKF och disputation kan ske i Västerås. Sedan 1999 har vi haft 56 disputationer vid CKF. Antal publikationer i refereebedömda tidskrifter cirka 740. Det finns drygt 30 anställda, varav fem professorer, fem docenter och tio medicine doktorer. I nuläget är 25 doktorander registrerade vid CKF.

Kvalifikationer

Sökanden ska ha en projektplan omfattande hela doktorandarbetet. Planen kommer att granskas av en bedömningsgrupp sammansatt av företrädare för Region Västmanland och Uppsala universitet. Tjänsterna är öppna för sjukvårdspersonal med universitetsutbildning, exempelvis läkare, tandläkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, kuratorer, psykologer och dietister. Tidigare forskningserfarenhet är meriterande. Nyfikenhet och intresse för forskning förutsätter vi att du har. I praktiken har de som hittills fått doktorandförordnanden varit ungefär halvvägs in i avhandlingsarbetet, vilket innebär att man redan har ett påbörjat doktorandprojekt och att man är anknuten till någon högskola eller universitet.

CKF registrerar doktorander, men doktoranden ska också vara registrerad vid en moderinstitution med vilken vi skriver ett avtal om ekonomiska åtaganden. Avtalet ska vara undertecknat före doktorandens tillträde till tjänsten.

Anställningsvillkor

Tidsbegränsad anställning, 2-års förordnande, med placering i Västerås. Deltid 50 % vid Centrum för klinisk forskning, som finansieras till 25 % av CKF och 25 % av den sökandes forskargrupp. Individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan. Tillträde efter överenskommelse.

Ansökan

Till denna ansökan utnyttjar vi Researchwebs ansökningssystem (länk nedan). Du som redan har inloggningsuppgifter till Researchweb loggar in som vanligt. I annat fall registrerar du dig som ny användare på sidan. För att du ska få en rättvis bedömning är det viktigt att du uppdaterar din CV-information i systemet. Det gör du under rubriken Mina sidor och underrubriken Mina kontaktuppgifter/CV. Även handledare och medarbetare måste uppdatera CV i Researchweb. Ansökningsformuläret Doktorandtjänst hittar du genom att klicka på länken Ansök om medel, längst ner på första sidan.

Ansökan sker via Researchwebs ansökningssystem, https://www.researchweb.org/is/ltv

Välkommen med din ansökan senast 3 juni 2018 Region Västmanland eftersträvar mångfald och välkomnar sökanden med olika bakgrund för att möta framtidens behov.

Region Västmanland är en av länets största arbetsgivare med ca 7 000 anställda. Vår huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik och miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Arbetslivserfarenhet

Doktorand: erfarenhet efterfrågas

Om lön
Individuell lönesättning

Om anställningsvillkor
Deltid/ Ej specificerat

Arbetsgivarens webbplats
http://www.regionvastmanland.se/

Visa mer

Kontaktinformation

Kontaktpersoner

Abbas Chabok, Docent och bitr. chef för CKF  
Mats Stenberg, Läkarföreningen, Telefonnummer: 021-17 30 00 (vxl)    
Ingrid Edman, Vårdförbundet, Telefonnummer: 021-10 41 30  
Kent Nilsson, Professor, Telefonnummer: 021-17 32 54  

Företagets adress
Region Västmanland

Postadress

Region Västmanland
Region Västmanland
72189 Västerås

Sök jobbet senast 3 juni 2018

Arbetsgivaren vill att du ansöker via deras webbplats.