Lana Salih Joelsson har disputerat

2018-03-20

Den 9 mars försvarade Lana Salih Joelsson framgångsrikt sin avhandling, Lifestyle and Reproductive Health among Women prior to Conception, vid Uppsala universitet.

Lana är specialist i obestetrik och gynekologi sedan 2008. Har tidigare arbetat på kvinnokliniken i Västerås. Arbetar nu halvtid på Reproduktionscentrum, Akademiska sjukhuset i Uppsala och halvtid på Kvinnoläkarna. Har som specialintresse infertilitet.