Disputationer hösten 2017

2017-08-23

20 oktober kl 13:15: Susanne Olofsdotter, leg psykolog: Ångeststörningar: prevalens och samsjuklighet, interaktion mellan psykosociala riskfaktorer och genetisk sårbarhet hos BUP-patienter