Delning av patientdata - så säger patientdatalagen

2021-08-17

Patientdatalagen reglerar hur personuppgifter får användas.

​En av grundstenarna för precisionsmedicin är att kunna dela data från många individer för att ge rätt behandling till rätt patient. Idag finns inget lagrum som möjliggör datadelning av personuppgifter från många individer.

I två korta filmer besvarar Katarina Nyström, jurist inom Genomic Medicine Sweden, frågor kring patientdatalagen och berättar hur man jobbar vidare med de legala frågorna om datadelning. Klicka här för att komma till filmerna.​