Daniel Isacson har disputerat

2019-02-18

Den 8 februari disputerade Daniel Isacson med sin avhandling Treatment of acute uncomplicated colonic diverticulitis

Daniel Isacson är kirurg vid kirurgkiniken på Västmanlands sjukhus i Västerås.