Uppföljning av studien SALVe kohort, våg 3

2018-11-13

Under hösten 2018 pågår den andra uppföljningsstudien, våg 3. Samtliga deltagare födda i Västmanland år 1997 eller 1999 får ett brev med posten, med en länk till en webbenkät som fylls i på internet.