Pressmeddelanden

2022-09-12 Ny forskning: Så kan riskpatienter få hjälp till bättre levnadsvanor 
2022-08-29 Bröstcancer: Magnetröntgen minskar risk för omoperation  – om kvinnan är 56 år eller yngre
2022-07-25 Ny metod kan korta tiden med påse på magen för tarmcanceropererade
2021-12-06 Världsunik studie i Västmanland: Psykologisk behandling via telefon gav minskad depression hos äldre under pandemin
2021-11-09 Ny forskning: Strategier för att minska risk för komplikation vid endoskopisk gallvägsundersökning
2021-09-30 Ny forskning: Så lämnar dålig uppväxt och sexuella övergrepp spår i generna
2019-11-29 Ledprotesinfektioner orsakas ofta av resistenta hudbakterier
2019-11-22 Nya rön om samspelet arv-miljö och alkohol
2019-10-28 Riskfaktorer för skolios hos barn med CP identifierade
2019-05-29 Förbättrad respiratorbehandling vid sövning
2019-05-06 Ny terapiform kan hjälpa de svårast psykiskt sjuka
2019-02-18 Vad är nyckeln till en framgångsrik diabetesvård?
2018-11-26 Ny forskning i Västmanland ändrar operationsmetod
2018-04-04 Beprövad metod minskar risken vid sövning
2018-01-05 Cerebral pares: Skolidrott ger ofta effekt hela livet
2017-11-06 Ångest hos unga upptäcks med enkelt test
2016-09-30 Landshövdingen besöker Centrum för klinisk forskning
2016-02-22 Fet mat kan leda till undernäring hos äldre
2015-11-19 Ultraljud vid operationer minskar risken för komplikationer
2015-11-05 Därför ökar överlevnaden i prostatacancer med kombinationsbehandling
2015-10-13 Drivkraften viktigaste faktorn vid datorspel
2015-09-09 Västeråsforskare får 500 000 kr till forskning om ungdomars hälsa
2015-06-08 Nio av tio unga med missbruk har andra psykiska problem
2015-06-01 Västeråsforskare ifrågasätter inläggning på sjukhus för vanlig åkomma
2015-05-07 Undernäring vanligt bland äldre - ökad risk för tidig död
2015-02-02 Vart femte barn har en förälder med depressiva symtom
2015-01-30 Svår D-vitaminbrist vanligt bland gravida kvinnor från Somalia
2015-01-26 Rätt stöd, i rätt tid, till rätt förälder
2014-12-16 Unik forskning: Samma gener kan hjälpa eller stjälpa beroende på uppväxten
2014-12-09 Motionera regelbundet - och bli gammal
2014-11-11 Enkla verktyg för att bestämma personlighet saknas
2014-10-28 Forskning ger goda resultat vid bröstcanceroperation
2014-10-16 Flyktingar mår bättre psykisk och socialt
2014-09-10 Påverkar valet av narkosmedel överlevnaden efter cancerkirurgi?
2014-08-25 Ny mottagandemodell minskade väntetiden på akuten
2014-04-15 Flickor med symtom på depression har ofta samtidigt symtom på ADHD
2014-04-07 Ny avhandling om tonåringars pornografivanor

Senast uppdaterad: 2022-09-28