FORSKNINGSANSLAG

För projekt med anknytning inom Region Västmanland. Sökanden ska vara anställd av Region Västmanland eller av samarbetspartner till Region Västmanland.

  • Du kan söka och beviljas Forskningsanslag för samma projekt maximalt 3 gånger
  • Beviljad forskningstid är 100 % av månadslön (tidigare 90 %)

Under ansökningstiden 15 augusti till 15 september ansöker du om forskningstid och medel i utlysningen Forskningsanslag.

Forskningstid är tid som ägnas åt forskningsarbete. Medlen förmedlas från CIFU Forskning/CKF till den klinik eller enhet där man är anställd inom Region Västmanland. Dessa medel riktar sig i första hand till medarbetare som ännu inte påbörjat sin forskarutbildning, eller till medarbetare som har disputerat (post doc). Men ansökan är även öppen för doktorander.

Utöver detta finns även medel att söka för omkostnader förknippade med forskningsprojektet - till exempel provrör, porto, analyskostnader, utrustning och kostnader för assisterande personal som är förknippade med forskningsprojektet.

Kom ihåg att följa instruktionerna i ansökningsformuläret. Ofullständig ansökan går ej vidare till granskning.

Ansökningsförfarande

Det webbaserade ansökningsformuläret hittar du i Researchweb. Se länk.

Senast uppdaterad: 2023-01-31