En miljon kronor till covid-19-forskning i Region Västmanland

CIFU Forskning/Centrum för klinisk forskning (CKF) utlyser ett extra, akut anslag på 1.000.000 kr för att stödja och stimulera forskning kring covid-19 i Region Västmanland.

Coronaviruset spider sig snabbt! Vi behöver ökad kunskap inom området, vilket kräver särskilda och omedelbara forskningssatsningar. CIFU Forskning/CKF utlyser därför 1.000.000 kr för att stödja och stimulera forskning kring coronaviruset inom Region Västmanlands alla verksamhetsområden.

Medel kan sökas för:

  • egen forskningstid
  • tid för medarbetare, forskningssjuksköterska och annan forskningsstödjande personal
  • material
  • prover
  • laboratorieanalyser
  • databasbehandling
  • registerutdrag
  • etikansökan
  • ansökan till Läkemedelsverket

Ansökningsperiod: Löpande, ansökningarna behandlas vartefter de inkommer.

Behörig att söka: Disputerad, med anställning i Region Västmanland, eller person under handledning av forskare på docentnivå. Sökanden ska ha en plan för fortsatt finansiering.

Maxbelopp att söka, per sökande: 100 000 kr.

Klicka här för att komma till ansökningssystemet Researchweb.