Beviljade anslag 2021

Sök projektHär nedan visar vi de projekt som beviljats anslag eller anknytning vid CIFU Forskning/CKF under innestående år.
För att söka bland samtliga pågående projekt i Region Västmanlands projektdatabas, klicka på knappen "Sök projekt".


Beviljade anslag 2020, klicka här 


Startbidrag

Startbidrag riktar sig till den som är anställd i en verksamhet som är finansierad av Region Västmanland och som har en idé till ett forskningsprojekt men inte har någon tidigare erfarenhet, eller mycket begränsad erfarenhet, av forskning. Den som är disputerad eller registrerad doktorand är inte behörig att söka startbidrag.

2021-11-15
Pterygium syndrome with phenotype as in Escobar, Case report
Sökande: Kahtan Georgis, Ortopedkliniken
Beviljade medel: 30 000 kr

2021-08-27
Antibiotikaresistens vid Helicobacter Pylori-infektion hos barn i Region Västmanland
Sökande: Selma Ibrahim, Barn- och ungdomskliniken
Beviljade medel: 23 870 kr

2021-06-21
Miljögifter och cancer, en longitudinell studie i Västmanland
Sökande: Paul Holmer, Onkologkliniken
Beviljade medel: 30 000 kr

2021-05-28
Dokumentation av beslut om behandlingsbegränsningar före och efter nya riktlinjer i Region Västmanland
Sökande: Katriina Kuutti, Medicinkliniken
Beviljade medel: 5 000 kr

2021-04-29
The role of C-reactive protein to albumin ratio as a prognostic marker in patients with diffuse large B-cell lymphoma
Sökande: Tania-Mihaela Nicolaescu, Onkologkliniken
Beviljade medel: 25 234 kr

2021-02-03
Isolated vulvar metastasis after robot-assisted laparoscopic hysterectomy for endometrial cancer: a case report and review of the literature
Sökande: Nikolaos Giannakopoulos, Kvinnokliniken
Beviljade medel: 11 000 kr

2021-02-02
Sömnapnéscreening
Sökande: Emma Byström, Primärvård Västmanland, Citypraktiken
Beviljade medel: 30 000 kr

2021-01-22
Effekt av trauma fokuserad psykodynamisk psykoterapi hos patienter med PTSD efter Covid relaterad IVA-vård
Sökande: Panagiota Nikolaou
Beviljade medel: 30 000 kr


Projektanknytning

2021-01-13
Individualiserad medicin: Immuniterapi vid kolorektalcancer
Sökande: Ahmed Tarfy, Kirurgkliniken

Senast uppdaterad: 2021-11-15