Söka anslag och anknytning

Centrum för klinisk forskning administrerar Region Västmanlands forskningsanslag. För att söka anslag och anknytning måste du vara anställd i Region Västmanland eller hos en samarbetspartner till Region Västmanland.

Alla ansökningar sker via Researchweb, som är ett webbaserat ansökningssystem. För att söka forskningsanslag ska den sökande och övriga inblandade (handledare och medarbetare) registrera ett personkort i databasen. Gå till Researchweb och följ instruktionerna. Projektet måste även vara registrerat i Region Västmanlands projektdatabas, som också finns i Researchweb. Klicka här för att komma till projektdatabasen.

Under ansökningsåret 2020 gör vi en gemensam utlysning av forskningstid och medel genom formuläret Forskningsanslag. Ansökningstiden är 15 augusti till 15 september 2020.

Mellan 15 juni och 31 augusti 2020 kan du söka stipendium hos stiftelsen Inventum.