Söka anslag och anknytning

Centrum för klinisk forskning administrerar Region Västmanlands forskningsanslag. För att söka anslag måste du vara anställd i Region Västmanland.

Alla ansökningar sker via Researchweb, som är ett webbaserat ansökningssystem. För att söka forskningsanslag ska den sökande och övriga inblandade (handledare och medarbetare) registrera ett personkort i databasen. Gå in på Researchweb och följ instruktionerna. 

Nytt för ansökningsåret 2018!

Under ansökningsåret 2018 kommer endast en utlysning av forskningstid och medel att göras. Under ansökningstiden 15 augusti till 15 september ansöks, i ett och samma formulär (Forskningsanslag), om forskningstid och medel som tidigare gick under följande benämningar:

  • Forskningstid – anslag för ograduerade (ej disputerade)
  • Forskningstid – anslag för doktorand/postdoktorand
  • Region Västmanlands forskningsfond
  • FoU-anslag