Open Access-avtal vid Uppsala universitet

När du publicerar din forskning i en öppet tillgänglig tidskrift måste du ofta betala en publiceringsavgift, en så kallad Article Processing Charge (APC), till förlaget. Genom att använda dig av universitetsbibliotekets publiceringsavtal kan du slippa betala eller få rabatt på avgiften.

Som deltagande organisation i Bibsam har anställda vid Uppsala universitet/CKF-medarbetare möjlighet att publicera med open access utan extra kostnad i mer än 10 000 vetenskapliga tidskrifter.

Villkor för att få använda avtalen

  • "Corresponding author”, huvudansvarig författare som skickar in artikel till tidskriften och sköter kontakter med redaktören måste vara affilierad till Uppsala universitet. CKF-medarbetare har oftast ett konto i personaldatabasen AKKA vid UU. Om du är osäker, sök på ditt namn vid UU:s hemsida. Hittar du ditt namn har du en affiliering till UU. 
  • Ange alltid att din fulla affiliering till Uppsala universitet (institutionsnivå) när du skickar in din artikel. CKF-medarbetare anger Centre for Clinical Research Region Västmanland - Uppsala University 
  • Använd din e-postadress som slutar på ”uu.se” när du skickar in din artikel. CKF-medarbetare som har affiliering, se första punkten ovan, anger regionens epostadress: @regionvastmanland.se

Tänk på att:

  • Avtalen är föränderliga. Vissa tidskrifter försvinner och andra kommer att tillkomma. Dubbelkolla alltid vad som gäller innan du skickar in din artikel.
  • För vissa avtal måste du själv begära att Uppsala universitets rabatt tillämpas.

Läs mer om villkoren för de individuella avtalen.

Senast uppdaterad: 2021-08-16