Vetenskaplig konsultation ("Öppet Hus")

Varje onsdagseftermiddag.

En vetenskaplig konsultation (även kallad Öppet Hus) kan bokas av samtliga anställda inom Region Västmanland. Det innebär att en anställd har möjlighet att träffa någon av forskarna/handledarna och forskningsassistenterna vid Centrum för klinisk forskning för att diskutera sina tankar kring olika forskningsprojekt. Till detta möte behövs ingen färdig forskningsplan, utan det räcker med en idé. Handledarna gör en första bedömning av idéns bärighet och ger råd om hur man kan gå vidare. Vi rekommenderar en vetenskaplig konsultation före ansökan om projektanknytning.

För bokning av konsultation, kontakta sekreterare Mariana Ehn via e-post.

Öppet Hus-möte