Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn – studier av immunologiska mekanismer, diagnostiska och prognostiska markörer samt behandling

Ulrika Lorentzon Fagerberg
Postdoktor

E-post: ulrika.fagerberg@regionvastmanland.se 

Sedan 1990-talets början har insjuknandet i inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) mer än fördubblats bland barn i Sverige och i synnerhet har allt fler diagnostiserats med Crohns sjukdom. Orsaken till ökningen är inte känd, men data talar för att flera samverkande faktorer såsom ärftlighet, miljöfaktorer och obalans i det immunologiska systemet bidrar till sjukdomsutveckling.

Under de senaste åren har Ulrika Fagerberg bedrivit forskning kring IBD hos barn med inriktning på immunologiska mekanismer samt diagnostiska och prognostiska markörer. Genom att studera calprotectin (ett protein som finns i neutrofila granulocyter) och utsöndringen av calprotectin i avföring så har metoden kunnat etableras som en uppskattad rutinmetod vid misstanke om IBD.

Studierna har visat att metoden med 95 % säkerhet kan påvisa pågående tjocktarmsinflammation, vilket är avsevärt bättre än samtliga rutinmässiga inflammationsmarkörer i blod.

Resultaten har också visat att metoden mycket väl avspeglar endoskopiskt påvisad inflammation i tjocktarmen vid känd IBD och att koncentrationen av fekalt calprotectin normaliseras vid komplett läkning av slemhinnan. Detta innebär att det nu går att studera olika behandlingars läkande effekt utan att patienten behöver genomgå upprepade skopiundersökningar.

Tunntarmsröntgen har hittills använts vid utredning av IBD men metoden har flera nackdelar som till exempel att patienten exponeras för röntgenstrålar. För att undvika detta studerar Ulrika Fagerberg nu magnetkameraundersökning för diagnostik av tunntarmsinflammation.

Genom att använda flödescytometri och studera antikroppsbildning i blod vid ulcerös kolit respektive Crohn´s sjukdom så kartläggs dessa metoders prognostiska och differentialdiagnostiska betydelse.

Länkar
Senast uppdaterad: 2022-03-25