Livsavgörande lärande

Marie-Louise Södersved Källestedt

 • Leg sjuksköterska
 • Utbildningsledare vid Utbildningsenheten Region Västmanland 
 • Disputerad 2011
 • Postdoktor vid Centrum för klinisk forskning, Region Västmanland och Uppsala universitet. Adjungerad lektor vid institutionen för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens universitet

Vad handlar din forskning om? 
Min forskning handlar om hjärt- och lungräddning, simulering och sjuksköterskors professionella utveckling. Jag använder ett tvärvetenskapligt angreppssätt och har intresse för både medicinska faktorer i relation till överlevnad vid hjärtstopp, till pedagogiska teorier i relation till simuleringsinstruktörers utveckling som utbildare och sjuksköterskors professionella utveckling.

Mitt genomgående intresseområde är lärande och dess effekter för individen, arbetsplatsen och effekter för patientens säkerhet. Huvudspåret är individers lärande inom hjärt- och lungräddning, simulering och övergången från skola till yrkesliv, alltså från student till yrkesverksam medarbetare.  

Varför har du valt att forska om detta?
Att alla patienter ska erbjudas likvärdig vård är en grundläggande värdering för mig. För att detta ska vara möjligt behövs förändring i synsättet på lärande, från en syn där kunskap är något som införskaffas en gång till en syn där lärandet sker kontinuerligt även i arbetslivet.

För att vården som utförs ska vara säker är det nödvändigt att sjukvårdspersonal regelbundet tränar de färdigheter de sällan utför i vården av patienterna. På samma vis behöver de färdigheter som utförs regelbundet checkas av genom träning, för att sjukvårdspersonal ska uppmärksammas på nya nationella och/eller lokala riktlinjer. Denna träning ska ske med utbildningsmodeller eller simulerade patienter. På så sätt utsätts inte den riktige patienten för träning och övning av sjukvårdspersonal.

Hur är din forskning till nytta för hälso- och sjukvården och dess patienter?
Forskningen inom ämnesområdena hjärt- och lungräddning, simulering och sjuksköterskors professionella utveckling bidrar till utveckling inom lärande, kvalitet och säkerhet både för individen, organisationen och patienten. Detta eftersom lärandet är livslångt oavsett om du är student, sjukvårdspersonal eller patient. Att sjukvårdspersonal känner sig trygg i sina kunskaper och färdigheter inför mötet med en patient bidrar till säker vård för patienterna. När reflektion sker i vardagen, sker ett lärande som är till nytta både för hälso- och sjukvårdens utveckling och för patienternas säkerhet i vården.

Länkar till artiklar:

Internationella refereegranskade publikationer:

 1. Södersved Källestedt ML, Leppert J, Enlund M, Herlitz J.
  Development of a reliable questionnaire in resuscitation knowledge.
  American Journal of Emergency Medicine. 2008:26:723-728.
 2. Södersved Källestedt ML, Rosenblad A, Leppert J, Herlitz J, Enlund M.
  Hospital employee’s theoretical knowledge on what to do in an in-hospital cardiac arrest. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 2010, 18:43.
 3. Södersved Källestedt ML, Berglund A, Thorén AB, Herlitz J, Enlund M.
  Occupational affiliation does not influence practical skills in cardiopulmonary resuscitation for in-hospital healthcare professionals.
  Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 2011, 19:3.
 4. Södersved Källestedt ML, Herlitz J, Berglund A, Leppert J, Enlund M.
  The impact of CPR and AED training on healthcare professionals' self-perceived attitudes to performing resuscitation. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 2012. 20:26.
 5. Södersved Källestedt ML, Berglund A, Enlund M, Herlitz J.
  In-hospital cardiac arrest characteristics and outcome after defibrillator implementation and education: from 1 single hospital in Sweden. American Journal of Emergency Medicine. 2012:30:1712-1718.
 6. Strömsöe A, Afzelius S, Axelsson C, Södersved Källestedt ML, Enlund M, Svensson L, Herlitz J. Improvements in logistics could increase survival after out-of-hospital cardiac arrest in Sweden. Journal of internal medicine. 2013:276:622-627.
 7. Allvin R, Berndtzon M, Carlzon L, Edelbring S, Hult H, Hultin M, Karlgren K, Masiello I, Södersved Källestedt M, Tamás É. Confident but not theoretically grounded - experienced simulation educators' perception of their own professional development.
  Journal of Advances in Medical Education and Practice. 2017; 8: 99–108.
 8. Hessulf, F., Karlsson, T., Lundgren, P., Aune, S., Strömsöe, A., Södersved Källestedt, ML., Djärv, T., Herlitz, J., Engdahl, J.  Factors of importance to 30-day survival after in-hospital cardiac arrest in Sweden – A population-based register study of more than 18,000 cases. International Journal of Cardiology. 2018; 255, (15):237-242.
 9. Tamas, E., Södersved Källestedt, ML., Hult, H., Karlgren, K., Allvin, R. Closing the Gap: Experienced Simulation Educators' Role and Impact on Everyday Health care. Journal of Continuing Education in the Health Professions in Vol. 39, No. 1, January 2019.
 10. Widarsson, M., Asp M., Letterstål A., Södersved Källestedt, M. Newly Graduated Swedish Nurses’ Inadequacy in Developing Professional Competence. The Journal of Continuing Education in Nursing. 2020.
 11. Tamás, É., Södersved Källestedt, M., Hult, H., Carlzon, L., Karlgren, K., Berndtzon, M., Hultin, M., Masiello, I., Allvin, R. Simulation educators in clinical work: the manager’s perspective. Journal of Health Organization and Management. 2020.
 12. Silverplats, J., Södersved Källestedt, M., Wagner, P., Ravn-Fischer, A., Äng, B., Strömsöe, A. Factors associated with higher theoretical knowledge and self-assessed ability to perform cardiopulmonary resuscitation – a cross-sectional survey. European Journal of Emergency Medicine. 2020.
 13. Hessulf, F., Herlitz, J., Rawshani, A., Aune, S., Israelsson, J., Södersved Källestedt, M., Nordberg, P., Lundgren, P., Engdahl, J. Adherence to guidelines is associated with improved survival following in-hospital cardiac arrest. Resuscitation. 2020:155:13-21.
 14. Södersved Källestedt, M., Asp, M., Letterstål, A., Widarsson, M. Perceptions of managers regarding prerequisites for the development of professional competence of newly graduated nurses: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing. Oct 2020.
 15. Södersved Källestedt, M., Hessulf, F., Liljeström, S., Remahl, L. CPR and vital function failure refresher training strengthen healthcare professionals’ self-assessed abilities: A questionnaire-based pilot study. Journal for Nurses in Professional Development. Aug 2021.
 16. Letterstål, A., Södersved Källestedt, M., Widarsson, M., Asp, M. Nursing faculties perceptions of integrating theory and practice to develop professional competence. Accepted Aug 2021. Journal of Nursing Education.
 17. Silverplats, J., Strömsöe, A., Äng, B., Södersved Källestedt, M. Attitudes towards cardiopulmonary resuscitation situations – a survey among 3,602 in-hospital healthcare professionals. Submitted.
 18. Södersved Källestedt, M., Asp, M., Letterstål, A., Widarsson, M. When caring becomes an art - How clinical gaze is developed based on newly graduated nurses, managers, and faculty’s experiences. Submitted.

Länkar

Länkar till artiklar i internationella refereegranskade publikationer hittar du under texten till vänster.

Avhandling

In-Hospital Cardiac Arrest. A study of Education in Cardiopulmonary Resuscitation and its Effects on Knowledge, Skills and Attitudes among Healthcare Professionals and Survival In-Hospital Cardiac Arrest Patients. 2011. Uppsala universitet. ISBN: 978-91-554-8050-9

Övriga publikationer
Södersved Källestedt, M., Ravn-Fischer, A., Liljeström, S., Strömsöe, A. Health-care professionals’ theoretical knowledge of resuscitation guidelines decreases over time - a sample designed study. Journal of Intensive and Critical Care Nursing. 2020.

Västmanlands viktigaste podd! Region Västmanland, maj 2019.

Senast uppdaterad: 2022-03-25