Synhotande ögonsjukdomar: aspekter på diagnostik, uppföljning och behandling av åldersförändringar i gula fläcken och ögonkomplikationer vid diabetes

Elisabet Granstam
Docent, överläkare Ögonkliniken Region Västmanland
Adj lektor CKF/Oftalmiatrik Uppsala universitet

E-post: elisabet.granstam@regionvastmanland.se

Vad handlar din forskning om?
Mitt forskningsområde berör ögonsjukdomar som kan orsaka svår synfunktionsnedsättning: åldersförändringar i gula fläcken (AMD) och ögonkomplikationer vid diabetes. Åldersförändringar i gula fläcken i ögat av den våta formen (våt AMD) kan obehandlade snabbt leda till mycket dålig synfunktion. Behandling, som ges med upprepade injektioner av anti-VEGF-läkemedel i ögats glaskropp, bevarar syn och bromsar synförsämring. Ögonkomplikationer vid diabetes upptäcks genom regelbunden fotografering av ögonbotten. Synfunktionen kan försämras över tid med försämring kan oftast förhindras genom behandling, även i detta fall ofta med injektionsbehandling med anti-VEGF-läkemedel.

Mitt forskningsprogram omfattar flera delprojekt. Det övergripande syftet med forskningsprogrammet är att belysa olika aspekter av diagnostik, behandling och uppföljning av våt AMD samt diabetesögonkomplikationer.

Jag är huvudhandledare för doktorand Sandra Aurell. Hennes doktorandprojekt är inriktat mot våt AMD.

Varför har du valt att forska om detta?
I mitt arbete som ögonläkare träffar jag dagligen patienter som har påverkad synfunktion orsakat av AMD eller ögonkomplikationer till diabetes. Tidig diagnos är viktig för att kunna bevara så mycket syn som möjligt. Jag vill undersöka om nya metoder att fotografera ögats inre gör det enklare och snabbare att ställa rätt diagnos. Jag vill öka kunskapen om hur väl den behandling vi ger till våra patienter fungerar och hur den påverkar synen.

Hur är din forskning till nytta för hälso- och sjukvården och dess patienter?
Det är viktigt att vi erbjuder våra patienter evidensbaserad sjukvård och att vi noggrant följer upp och utvärderar våra medicinska resultat. Min forskning bidrar till ökad kunskap om hur diagnostik, behandling och uppföljning fungerar i praktiken, vilket gör det möjligt att förbättra vården.

Länkar
Senast uppdaterad: 2022-03-25