Abbas Chabok
Docent

E-post: abbas.chabok@regionvastmanland.se

Egna projekt

Kolorektalcancer
Betydelsen av cancerceller i sköljvätska vid rektalcancerkirurgi och relation till mesorektal fascians utseende. 50 patienter har inkluderats i denna prospektiva studie och analys av materialet har påbörjats.

Prognostiskt positiva faktorer för patienter med metastaserad rektalcancer. Detta är en nationell retrospektiv studie. Samtliga patientdata och journaler har samlats in, data har extraherats och kommer att analyseras inom kort.

Patologisk imunohistochemisk analys av lymfovaskulär invasion hos patienter med kolorektalcancer. Dett är en pågående registerstudie.

Randomiserad multicenterstudie (HAPIrect): Låg Hartmann eller rektumexcision med intersfinkterisk dissektion hos patienter med rektalcancer som inte är aktuella för en anastomos.

Postoperativa komplikationer hos patienter med rektalcancer som opererats enligt Hartmann: En populationsbaserad nationell reigsterstudie. Manuskript.

Divertikulit
PVOD-studien: Poliklinisk behandling av patienter med okomplicerad divertikulit. Det här är en prospektiv studie som har publicerats. En fortsättningsstudie med avseende på hälsoekonomisk effekt är påbörjad.

Vi har ett flertal pågående studier avseende behandling och diagnostik vid divertikulit.

Senast uppdaterad: 2022-03-25