Våra forskare

Kent Nilsson Kent Nilsson
professor i psykiatrisk forskning, föreståndare CKF, forskningsdirektör CIFU
Cecilia Åslund Cecilia Åslund
professor, beteendevetare, verksamhetschef CIFU Forskning
Abbas Chabok Abbas Chabok
docent, överläkare kirurgkliniken, biträdande chef CIFU
Tänder Jir Barzangi
övertandläkare i odontologisk radiologi, specialisttandvården
Leif Bergkvist

Leif Bergkvist
professor, leg läkare

stetoskop Gustaf Boström
postdoktor, ST-läkare Geriatriska kliniken
stetoskop Mattias Damberg
docent, överläkare Geriatriska kliniken
Mats Enlund Mats Enlund
docent, överläkare Operationskliniken, Centrum för klinisk forskning
Staffan Eriksson Staffan Eriksson
docent, överläkare Kirurgiska kliniken
Ulrika Lorentzon Fagerberg Ulrika Lorentzon Fagerberg
postdoktor, överläkare Barn- och ungdomskliniken, verksamhetsutvecklare CIFU Forskning
Tänder Håkan Flink
leg tandläkare, Folktandvården Västmanland
Elisabet Granstam Elisabet Granstam
docent, överläkare Ögonkliniken
Pär Hedberg Pär Hedberg
docent, överläkare Fysiologkliniken
Maria Hedqvist Maria Hedqvist
leg psykolog, BUP Start
Jerzy Leppert Jerzy Leppert
professor, leg läkare
Simon Liljeström Simon Liljeström
postdoktor, statistiker
Njure Josefin Mörtberg
postdoktor, överläkare Njursektionen, Medicinkliniken
Maziar Nikberg Maziar Nikberg
docent, överläkare kirurgkliniken
Eva Nohlert Eva Nohlert
postdoktor, leg tandläkare, verksamhetsutvecklare CIFU Forskning
Susanne Olofsdotter Susanne Olofsdotter
postdoktor, psykolog Barn- och ungdomspsykiatrin
Elisabet Rodby Bousquet Elisabet Rodby Bousquet
docent, leg sjukgymnast, verksamhetsutvecklare CIFU Forskning
Lisa Söderström Lisa Söderström
postdoktor, dietist, verksamhetsutvecklare CIFU Forskning
Marie-Louise Södersved Källestedt Marie-Louise Södersved Källestedt
postdoktor, leg sjuksköterska, utbildningsledare CIFU Utbildning
Arnar Thorisson Arnar Thorisson
postdoktor, överläkare Röntgenkliniken
Kirurg Catarina Tiselius
postdoktor, överläkare Kirurgkliniken
Mårten Tyrberg Mårten Tyrberg
postdoktor, psykolog Vuxenpsykiatrin
Magnus von Unge Magnus von Unge
professor
Sofia Vadlin Sofia Vadlin
postdoktor, verksamhetsutvecklare CIFU Forskning
Philippe Wagner Philippe Wagner
postdoktor, statistiker
Öga Hanna Åkerblom
postdoktor, överläkare Ögonkliniken
Erland Östberg Erland Östberg
postdoktor, överläkare Operationskliniken

Senast uppdaterad: 2022-04-04