Cancer hos äldre: diagnostik, terapi, prognos och riskfaktorer

Mojgan Chabok, leg läk, Hemdals Familjeläkarmottagning i Västerås. 

Inom kort kan du läsa en beskrivning om doktorandprojektet här. 

Doktorandregisterad: 2021, Uppsala univeristet/Centrum för klinisk forskning Västmanland
Handledare
Bihandledare

Senast uppdaterad: 2021-06-16