The role of biomarkers for prediction of disease progression and treatment response in IgA nephropathy

Maria Tydén, specialistläkare, Medicinkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås. 

Här kommer snart en beskrivning av doktorandprojektet.

Doktorandregistrerad:
2021 Uppsala universitet/CKF Västerås

Handledare:
Inga Soveri, docent, specialistläkare, Akedemiska sjukhuset
Josefin Mörtberg, med dr, överläkare, Medicinkliniken Västerås
Bengt Fellström, professor, Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2021-03-18