Rotator cuff repair, evaluation of postoperative immobilization

Katja Berglinn, leg fysioterapeut, Ortopedklinikens rehabavdelning, Västmanlands sjukhus Västerås

Här kommer snart en beskrivning av doktorandprojektet.

Doktorandregistering: 2020
Handledare: Elisabet Rodby Bousquet, docent, CKF Västerås
Bihandledare Magnus Tägil, professor, Universitetssjukhuset i Lund

Senast uppdaterad: 2021-12-16