Angiogenes, inflammation och järnmetabolism vid lymfoproliferativa maligniteter

Josefin Hidman, specialistläkare, Medicinkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås.

Här kommer inom kort en presentation av doktorandprojektet.

Doktorandregistrerad: 2020-12-15 Uppsala universitet. 2021-03-31 CKF Västerås
Handledare: Torbjörn Karlsson, docent, överläkare, hematologen UAS 
Bihandledare: Sören Lehman, professor, överläkare, hematologen UAS; Josefin Mörtberg, med dr, överläkare, medicinkliniken, Västerås

Senast uppdaterad: 2021-04-06