Complicated colonic diverticulitis: diagnostic and treatment

Johanna Sigurdardottir, leg läk, Kirurgiska kliniken, Västmanlands sjukhus Västerås

Här kommer snart en beskrivning av doktorandprojektet.

Doktorandregistrerad: 2019
Handledare Abbas Chabok, MD, docent, Kirurgkliniken Västerås

Bihandledare Maziar Nikberg, MD, docent, Kirurgkliniken Västerås; Kent Nilsson adjungerad professor, Föreståndare för Centrum för klinisk forskning, Västerås