Healing of damaged cartilage – development of novel chitosan-based threedimensional scaffolds that promote chondrogenesis

Hasan Riyadh Hasan, leg läk, Ortopedkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås

Här kommer du inom kort att kunna läsa en beskrivning av doktorandprojektet.

Doktorandregistrerad: 2021, Uppsala universitet

Handledare: 
Abbas Chabok, docent, adj universitetslektor CKF

Bihandledare: 
Nenad Adjelkov, med dr, ortopedkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås
Åsa Revenäs, med dr, ortopedkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås

Senast uppdaterad: 2021-06-16