The role of Artificial Intelligence in the pathological diagnostics of colorectal neoplasia

Csaba Miklos Kindler, överläkare, Patologkliniken, Laboratoriemedicin, Västmanlands sjuhus Västerås
Kontakta honom via e-post.

Kolorektalcancer drabbar årligen ca 6000 personer i Sverige. Cancern utvecklas från en polyp i tarmrören, som är vanligt förekommande i befolkningen. Upp till 30% av personer över 60 år har polyper som kan upptäckas vid endoskopisk tarmundersökning. Ca 25% av patienter med cancer har metastaser vid diagnos och runt 20% utvecklar metastaser i ett senare skede, vanligen efter tarmresektion. Prognosen för patienterna är beroende på deras tumörstadium som bestäms baserat på radiologin och med histopatologisk undersökning av det kirurgiska tarmresektatet. Patienter med tumörstadium I-II har en femårsöverlevnad på 80-95%, med tumörstadium III (cancer med lymfkörtelmetastas) 40-75% och patienter med tumörstadium IV (cancer med fjärrmetastas) under 10%. Nuvarande onkologiska riktlinjer rekommenderar neoadjuvant eller adjuvant cellgiftsbehandling till kolorektalcancerpatienter med tumörstadium III och IV.

Digitalpatologi implementeras i en snabb takt, vilket möjliggjorts genom den snabba tekniska utvecklingen av datorer. Med användning av s.k. djupt neuralt nätverk (DNN), en typ av artificiell intelligens (AI) har det blivit möjligt att analysera digitala histologiska bilder. AI:n kan hjälpa till att korrelera det histologiska mönstret till t.ex. överlevnad, klassificera tumörer eller hjälpa patologen att upptäcka närvaro av cancer, mm.

I studie 1 avser vi att undersöka om AI vid analys av digitaliserade histologiska bilder av lymfkörtlar från patienter med kolorektalcancer kan hjälpa till att upptäcka metastaser, och identifiera specifika mönster associerat med metastasering i resten av lymfkörtelvävnaden. I studie 2-4 avser vi att undersöka huruvida en DNN utifrån digitaliserade histologiska bilder kan klassificera endoskopiskt borttagna kolorektala polyper samt upptäcka ev cancerfoci minst lika bra som en patologspecialist som referensstandard. Detta skulle underlätta standardisering av samt effektivisera polypdiagnostik, vilket skulle kunna leda till förkortning av ledtider. 

Doktorandregisterad: 2019, Uppsala Universitet/CKF Västerås.
Huvudhandledare: Maziar Nikberg, docent, Kirurgkliniken/CKF, Västmanlands sjukhus Västerås.
Bihandledare: Abbas Chabok, docent, Kirurgkliniken/CKF Västerås, Västmanlands sjukhus Västerås; Jayant Shetye med dr, phd, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Senast uppdaterad: 2021-02-15