Potential prognostic markers in primary vaginal carcinoma

Cecilia Ranhem, leg läk, Kvinnokliniken, Västmanlands sjukhus Västerås​
Kontakta henne via e-post.

Doktorandregistrerad 2014

Handledare: Sonia Andersson, prof, Inst för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet
Bihandledare: Kristina Hellman, MD, PhD, Inst för onkologi-patologi, Karolinska Institutet; David Lindquist, MD, PhD, Inst för strålningsvetenskap, Umeå universitet; Ann-Cathrin Hellström, docent, Inst för onk-patologi, Karolinska Institutet

Senast uppdaterad: 2021-11-04