Asthma treatment – Factors influencing treatment and impact on health

Caroline Ahlroth Pind

Leg läk, Prima Familjeläkarmottagning, Praktikertjänst, Västerås

Doktorandregisterad: Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung-, allergi- och sömnforskning, Uppsala universitet, 2018

Handledare:
Christer Janson, professor/överläkare, Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung-, allergi- och sömnforskning, Uppsala universitet

Bihandledare:
Jerzy Leppert, professor/specialistläkare vid Centrum för klinisk forskning, Västerås
Björn Ställberg, docent, associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin, Uppsala Universitet

Foto på Caroline Ahlroth Pind

Caroline Ahlroth Pinds forskning

Vad handlar din forskning om?
Min forskning handlar om läkemedelsbehandling vid astma. Det är sedan tidigare känt att en stor andel av astmapatienter har en otillräcklig astmakontroll. För att kunna förbättra astmakontrollen och därmed livskvaliteten hos patienterna måste vi få en bättre förståelse för vad som inverkar på den behandling patienterna får.

Varför har du valt att forska om detta?
Jag har länge varit intresserad av astma och allergisjukdomar. Inför planeringen av det vetenskapliga arbetet på läkarprogrammet föll det sig naturligt att söka mig till detta område. Genom detta arbete upptäckte jag att forskning är väldigt roligt och ville redan då gärna fortsätta. Jag trivdes också väldigt bra i forskargruppen och det samarbetet har vidare lett fram till mitt nuvarande doktorandarbete.

Hur är din forskning till nytta för hälso- och sjukvården och dess patienter?
Doktorandprojektet syftar till att ge en bättre förståelse för vilka faktorer som påverkar astmabehandlingen och följsamheten till behandlingen. Vår förhoppning är att en ökad kunskap om läkemedelsbehandlingen kan bidra till förbättrad symtomkontroll och bättre livskvalitet hos astmapatienter.

Senast uppdaterad: 2022-02-11