Invasive Fungal Infections in Immunocompromised Hosts: Epidemiology and Diagnostics

Anders Krifors, leg läk, Infektionskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås

Här kommer snart en beskrivning av doktorandprojektet.

Doktorandregisterad: 2020
Handledare Markus Castegren, med dr, lektor, Department of Clinical Science, Karolinska Institutet Stockholm
Bihandledare Ola Blennow, med dr, Karolinska Insitutet; Johan Pettersson, docent, Karolinska Institutet; Jan Sjölin, professor, Uppsala universitet