Optimizing and refinement of the magnetic technique super paramagnetic iron oxide (SPIO)

Allan Jazrawi, leg läk, Kirurgkliniken,Västmanlands sjukhus Västerås

Hä kommer snart en beskrivning av doktorandprojektet.

Doktorandregistrerad: 2020
Handledare: Staffan Eriksson, docent, adj universitetslektor, CKF Västerås
Bihandledare: Andreas Karakatsanis, med dr, Uppsala universitet; Fredrik Wärnberg, professor, Uppsala universitet