Postoperativa atelektaser – Effekter av positiv slutexspiratoriskt tryck och inandad syrgaskoncentration

Alexander Larsson, leg läk, Operationskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås

Här kommer snart en beskrivning av doktorandprojektet.

Doktorandregistrerad: 2020
Handledare: Staffan Eriksson, docent, CKF Västerås
Bihandledare: Erland Östberg, med dr, CKF Västerås; Lennart Edmark, med dr, CKF Västerås