Kvinnor dömda för mordbrand: faktorer vid tidpunkt för brott, psykosocial bakgrund och riskfaktorer för brottsåterfall

Victoria Andrén, leg psykolog, Rättspsykiatri Västmanland, Region Västmanland

Om mig
Jag är legitimerad psykolog och verksam som studierektor för PTP-programmet inom Region Västmanland samt samverkansdoktorand vid Centrum för klinisk forskning i Västerås och Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Tidigare har jag bland annat arbetat inom psykosvården och inom det forensiska området, exempelvis avseende kvinnofrid och med ungdomar som begått sexualbrott.

Undervisning
Jag ansvarar för momentet ”Samtal om våld” på psykologprogrammet vid Uppsala universitet, vilket innefattar både föreläsning samt färdighetsträning. 

Vid Uppsala universitet har jag undervisat i exempelvis följande ämnen: våld i nära relation, våld mot äldre, våld - särskild sårbarhet, hedersrelaterat våld och förtryck och om att fråga patienter om våldsutsatthet som del i anamnestagning. 

Forskning
Jag doktorerar inom området mordbrand, med särskilt fokus på kvinnliga gärningspersoner.

Mitt doktorandprojekt undersöker faktorer vid tidpunkt för brott, psykosocial bakgrund och riskfaktorer för brottsåterfall för kvinnor som begår mordbrand, i jämförelse med män som begår mordbrand, och avser utifrån kunskapen formulera kvinnornas kliniska behov.

Handledare: Torun Lindholm Öjmyr, professor, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
Bihandledare: Mattias Damberg, docent, CKF; Jenny Yourstone, fil dr i psykologi, Södertörns högskola, Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 2021-10-26