Rectal cancer: management of advanced disease and aspects of loop-ileostomies

Kevin Afshari, Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås.
Kontakta honom via e-post.

Doktorandregistrerad: 2016

Handledare: Kenneth Smedh, professor, Kirurgkliniken/Centrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus Västerås

Bihandledare: Abbas Chabok, med dr, Kirurgkliniken/Centrum för klinisk forskning; Maziar Nikberg, med dr, Kirurgkliniken/Centrum för klinisk forskning