Strategier att förebygga post-ERCP pankreatit

Eva-Lena Syrén, Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås.
Kontakta henne via e-post.

ERCP (Endoskopisk Retrograd Kolangio- Pankreatikografi) är en vanligt förekommande behandlingsmetod för att diagnosticera och behandla sjukdomar i gallvägarna och bukspottkörteln, framför allt komplicerad gallstenssjukdom och tumörsjukdomar. Drygt 8000 ERCP-undersökningar utförs varje år i Sverige varav de allra flesta registreras i det nationella kvalitetsregistret GallRiks.

ERCP kan ibland ge allvarliga komplikationer där bukspottkörtelinflammation, post-ERCP pankreatit (PEP), är den vanligast förekommande och drabbar ca 4.5 % av patienterna. PEP ger i de flesta fall milda till måttliga besvär men kan i vissa fall bli mycket allvarlig, innebära långa vårdtider och ibland till och med död för patienten. I vår forskning undersöker vi dels riskfaktorer/sjukdomstillstånd hos patienten som kan predisponera för PEP dels metoder att minska risken för PEP.

Doktorandregisterad: 2017-01-01, Uppsala universitet/CKF Västerås

Handledare​: Docent Staffan Eriksson, Centrum för klinisk forskning, Västerås

Bihandledare: Docent Gabriel Sandblom, Södersjukhuset/Karolinska institutet; professor Lars Enochsson, Umeå universitet; med dr Arne Eklund, Uppsala universitet; professor Bengt Isaksson, Uppsala universitet