Doktorander vid CKF

För närvarande finns 24 doktorander registrerade vid Centrum för klinisk forskning i Västerås.