Kliniska studier

Planerar du att genomföra en klinisk studie, eller har frågor angående en pågående sådan, kan du kontakta forskare Lisa Söderström som är Region Västmanlands lokala samordnare för kliniska studier.

Lokala noden

De lokala noderna är Forum Mellansveriges direktlinje till den operativa verksamheten gällande kliniska studier och är en viktig del av informations- och kommunikationsstrukturen.

Forum Mellansverige är den regionala Noden för samordning av kliniska studier och består av 7 regioner - Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Dalarna och Värmland - som är representerade i det regionala styrorganet Samverkansnämnden (Uppdragsansvariga). Den Regionala Noden är en enhet inom det Regionala Forskningsrådet (RFR).

För mer information om Forum Mellansverige

Logga Forum Mellansverige

Den lokala noden i Västmanland är en del av Centrum för Innovation, Forskning och Utbildning (CIFU)/Centrum för klinisk forskning Region Västmanland och fungerar som en lokal kontakt och informationsutbytesforum genom att:

  • Etablera, utveckla och underhålla nätverk för forskningssköterskor och annan forskningsfrämjande personal/forskningsombud.
  • Anordna/förmedla utbildning inom t.ex. GCP, statistik och vetenskapsmetodik.
  • Assistera forskare och företag att identifiera intresserade prövare och kliniker.
  • Erbjuda rådgivning i frågor rörande kliniska studier.
  • Bidra till lokal samverkan av kompetenser och resurser inom kliniska studier.
  • Administrera region Västmanlands projektdatabas där alla forskningsprojekt i region Västmanland registreras och publiceras.

Den lokala noden medverkar också i regionala och nationella utvecklingsprojekt tillsammans med Forum Mellansverige.

Kontakta Region Västmanlands lokala samordnare Lisa Söderström för ytterligare information om hur du kan få ta del av ovanstående tjänster.

Lisa Söderström
lisa.soderstrom@regionvastmanland.se    
072-14 16 372

Lokal nodsamordnare Lisa Söderström

Senast uppdaterad: 2021-06-17