GOD FORSKNINGSETIK OCH ETIKPRÖVNING

Forskning på levande personer, på avlidna och på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter ska etikgranskas oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte.

Forskningspersonen ska skyddas mot risken att skadas fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt.

Om man önskar publicera en artikel i en vetenskaplig tidskrift kräver tidskriften ofta att studien ska ha etikprövats. I de fall där forskningen inte omfattas av lagen kan Etikprövningsmyndigheten lämna ett rådgivande yttrande. Om man önskar ett rådgivande yttrande ska detta anges i ansökningsformuläret.

En etikprövning kostar mellan 5 000–16 000 kronor och du kan söka finansiering för detta genom CIFU Forskning/Centrum för klinisk forskning, antingen genom Startbidrag eller Forskningsanslag.

Ansökan hos Etikprövningsmyndigheten

Mer information om hur du söker etikprövning finns på www.etikprovningsmyndigheten.se (EPM).
Se detaljerad beskrivning i dokumentet 00 - Ansökan om etikprövning - Allmän information och underskrifter.

Behöver min studie etiskt tillstånd?
Senast uppdaterad: 2021-06-16