Samsjuklighet på Maria Ungdom

Samsjuklighet och behandlingsrespons bland ungdomar som missbrukar alkohol och droger.

Projektet är ett samarbetsprojekt med professor Sheilagh Hodgins verksam bland annat vid Maria ungdom i Stockholm. Vi genomför nu en femårsuppföljning av ca 200 patienter. Dessutom undersöks deras syskon och föräldrar. Samsjuklighet och behandlingsrespons, såväl som långtidsutfall kommer att studeras. Psykosociala och biologiska faktorer kommer att undersökas. I detta exklusiva projekt har även ett hundratal av forskningspersonerna genomgått en hjärnavbildning med hjälp av magnetröntgen (MR) och vi har dessutom genomfört analyser av metyleringsgrad av ett antal kandidatgener. Data från denna studie kommer att användas av ett flertal doktorander och postdocs. Två doktorander har haft med data från denna studie i sina avhandlingar /disputationer (2015 och 2016)