SALVe Kohort

Biologisk känslighet för miljön, på gott och ont.

Projektet är en kohortstudie som till stora delar liknar SALVe- och BUP-projekten. Vi kommer att följa ca 2000 Västmanländska ungdomar i 20 år för att undersöka levnadsvanor och dess hälsoeffekter. Vi kommer att studera detta både ur biologisk och psykosocial synvinkel. Ett flertal doktorander och postdokar kommer att bedriva sin forskning baserat på data från detta projekt.

Den första datainsamlingen påbörjades under hösten 2012 och avslutades 2013. Under hösten 2015 genomfördes den första uppföljningsstudien, våg 2. Under 2016 påbörjades förberedelserna för en experimentell fördjupningsstudie. Datainsamlingen för denna fördjupningsstudie avslutades 2019.

Under hösten 2018 genomfördes våg 3 av kohortstudien. Den tredje uppföljningsstudien i projektet, våg 4, påbörjades under hösten 2021. Samtliga deltagare födda i Västmanland år 1997 eller 1999 får ett brev med posten, med en länk till en webbenkät som fylls i på internet.

Senast uppdaterad: 2021-11-25